Leseliste 2019

Leser nå:

  • «Robots and Empire» – Isaac Asimov (19.04 –, 469s) ✓

Lest:

  1. «Triple» – Ken Follett (01.01 – 07.01, 500s) ✓
  2. «Fall of Giants (Century Trilogy 1)» – Ken Follett (07.01 – 21.01, 852s) ✓
  3. «Winter of the World (Century Trilogy 2)» – Ken Follett (22.01 – 05.02, 941s) ✓
  4. «Edge of Eternity (Century Trilogy 3)» – Ken Follett (05.02 –27.02, 1103s) ✓
  5. «The Complete Robot» – Isaac Asimov (28.02 – 16.03, 622s) ✓
  6. «The Caves of Steel» – Isaac Asimov (16.03 – 21.03, 239s) ✓
  7. «The Naked Sun» – Isaac Asimov (21.03 – 26.03, 233s) ✓
  8. «The Robots of Dawn» – Isaac Asimov (26.03 –19.04, 469s) ✓

✓ = lest på Kindle